top of page

הצוות שלנו

Gabi Dishi

גבי דישי

שותף מייסד ויו"ר

גבי בעל 23 שנות ניסיון בתפקידי ניהול השקעות ואנליזה בשוק ההון.

ייסד ומנהל את קבוצת אלפא משנת 2005.

תפקידים קודמים כוללים מנהל קשרי לקוחות ומנהל השקעות בחברת תמיר פישמן ניהול השקעות,

יועץ לבתי השקעות וטיפול בלקוחות עתירי הון,

חבר דירקטוריון בקבוצת אברא

השכלה:

תואר ראשון BA בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית של ת"א-יפו,

MBA מאוניברסיטת בר-אילן

עו"ד זכי רכטשאפן

שותף מנהל ומנכ"ל

זכי בעל ניסיון רב בשוק הפיננסי הישראלי והבינלאומי. מילא תפקיד מוביל בפרויקטים בולטים הכוללים שילוב של מוסדות פיננסיים בינלאומיים בולטים במשק הישראלי וייעוץ שוטף בנוגע להשקעות רחבות היקף בקרנות Private Equity.

עבודתו זכתה להכרה על ידי פרסומים פיננסיים ומשפטיים בינלאומיים, כולל פורבס ו-The Legal 500.

 

בנוסף לעבודתו המעשית, זכי מרצה באוניברסיטאות בישראל על הפרקטיקה שלו, בקורס "מבוא לקרנות השקעה" בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב וקורס בנושא "פינטק ויזמות פיננסית" באוניברסיטת בר-אילן בפני סטורדנטים לתואר שני במנהל עסקים בתוכנית לבוגרי תואר ראשון בהנדסה ומדעי המחשב.

 

זכי בעל תואר שני במנהל עסקים (תוכנית שוק ההון ומימון לסטודנטים מצטיינים) ותואר שני במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן..

Zac Rechtschaffen

מיכאל וייס

שותף

מיכאל הוא שותף מנהל ומייסד של קרן אלפא שהוקמה בשנת 2005 ובעל ניסיון של 31 שנים בניהול השקעות בשוק ההון הישראלי. בעברו, כיהן כמנכ"ל תמיר פישמן קרנות נאמנות, מנכ"ל אוורגרין קרנות נאמנות, אנליסט ומנהל השקעות באנליסט בית השקעות, מנכ"ל סניף ישראלי של חברת היי-טק אמריקאית.

בנוסף, מיכאל שירת בחיל האוויר הישראלי בתפקידים טכנולוגיים והוא בעל דרגת סא"ל.

 

מיכאל בעל תואר במנהל עסקים (MBA) מאוניבריסטת תל אביב ובעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מאוניברסיטת בן גוריון (מוסמך B.Sc).

Michael Weiss
Aviran Revivo

אבירן רביבו

שותף

לאבירן ניסיון של 17 שנים בניהול השקעות בשוק ההון הישראלי.

אבירן הוא שותף מנהל בקבוצת אלפא.

ניסיון קודם כולל: אנליסט בכיר בקרן ספירה,

אנליסט בכלל פיננסים בטוחה ברוקראז' בע"מ,

אנליסט בחברת הלמן-אלדובי.

אבירן בעל תואר ראשון BA במנהל עסקים והיסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

Iris

איריס שיימן נחשון

עוזרת בכירה למנכ"ל

איריס היא מנהלת המשרד של קבוצת קרנות גידור אלפא.

כעוזרת של מנכ"ל רגנאר, היא מסייעת בפיתוח העסקי ובפיתוח שיתופי הפעולה והתפעול השוטף של רגנאר.

האנליסטים של קרנות אלפא

GILI

גילי וייס

OREN Yachdav

אורן יחדיו

MALI

מלי חיימוב

OREN DALAL

אורן דלל

נוהל הפרדה מבנית

קבוצת אלפא וקרן רגנאר אימצו נוהל הפרדה מבנית ("חומות סיניות") בין מערך ההשקעות הסחירות של קבוצת אלפא לבין פעילות ההשקעות הלא-סחירות שמבוצעת ע"י קרן רגנאר. מטרת הנוהל היא ליצור חומות סיניות בין הפעילויות השונות ולמנוע דליפה של מידע פנים.

בהתאם להוראות הנוהל, פעילות ההשקעות הפרטיות, אשר אינן סחירות, יבוצעו ע"י עובדי קרן רגנאר בלבד. עובדי קבוצת אלפא לא ייחשפו ולא תהיה להם גישה למידע שאינו פומבי על תאגידים וחברות הקשורות לחברות פרטיות שקרן רגנאר בוחנת השקעה בהם. עם זאת, הוראות הנוהל לא יגבילו את קרן רגנאר מלקבל שירותי אנליזה מהאנליסטים של קבוצת אלפא, כל עוד במהלך תקופת האנליזה, האנליסטים לא יורשו לסחור ו/או לעשות כל שימוש אחר במידע בפנים של חברה ציבורית אשר קשורה במישרין או בעקיפין לחברה הפרטית שעליה מבוצעת האנליזה.

בהתאם, עובדי קרן רגנאר לא יועסקו בפעילות השקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה ולא ישתתפו בדיונים הקשורים לפעילויות השקעה הכרוכות בניירות ערך סחירים.

נוהל ההפרדה קובע גם הוראות לניהול ועדכון רשימת מעקב, הכוללת תאגידים מדווחים לגביהם קיים מידע פנים.

המפקח על נוהל ההפרדה יפקח באופן שוטף וקבוע על החומות הסיניות שבין שתי פעילויות ההשקעה, תוך מתן דיווחים תקופתיים לדירקטוריון של קבוצת אלפא וקרן רגנאר. ככל שהמפקח יקבע כי התעורר חשד לפעילות שסוטה מהוראות נוהל זה, תופסק כל פעילות חשודה לאלתר ועד לתום הבירור, ולאחר קבלת חוות דעת משפטית מצד היועצים המשפטיים החיצוניים של קבוצת אלפא וקרן רגנאר.

bottom of page