top of page

הצהרת נגישות

קרן רגנאר, משקיעה את מירב המאמצים על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 29 ביוני, 2023

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה AA ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, על מספר למעבר בין כותרות.

האתר נבדק באופן מדגמי כל מספר חודשים כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים:  Firefox / Opera / Safari / Lynx/ Edge / Chrome ובתוכנות קוראות מסך NVDA / Jaws/ Voiceover.

הסדרי נגישות בארגון

  • קיימות חניות נכים מוסדרות ושמורות במגדל אקרשטיין C

  • קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה ועד למשרדינו אשר נמצא בקומה 6 (כולל מעליות ואף מעלית משא ייעודית)

  • פנים המשרד נגיש וניתן להיכנס עם כסא גלגלים לכל מקום.

  • קיימים שירותי נכים בקומת הכניסה של הבניין (קומה E2)

  • קיימים שלטי זיהוי והכוונה

  • מותרות כניסה למשרדנו לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

 זכריה רכטשאפן, מנכ"ל קרן רגנאר

052-8657416

zac@ragnar.co.il.

bottom of page